Företaget

Plåtmekano finns i egenägda lokaler i Trelleborg, med en produktionsyta på drygt 4500 kvadratmeter. På företaget finns 24 anställda. Företaget huvudsyssla är att bedriva legotillverkning med hjälp av duktiga medarbetare och modern maskinpark. Vi kan hantera allt från stycketillverkning till större serier.

Vi arbetar efter ISO9001 och ISO 14001. Vi har även högsta kreditvärdighet hos UC.
Företaget i tiden

1933 Grundades företaget av den skicklige verkstadsarbetaren John Delbrant
1974 Tog sönerna Delbrant över verksamheten som då flyttades till nuvarande adress.
1981 Verkstadsytan utökades från 500 kvm till 1500kvm.
1995 Köpte nuvarande ägare Kenneth Modig upp företaget.